Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41765
Title: Реконструкція автомобільної газонаповнювальної компресорної станції шляхом переоснащення однієї компресорної установки в дожимну в умовах зниженням тиску в газових мережах
Other Titles: Reconstruction of automobile gas-filling compressor station by re-equipment of one compressor unit in the press in conditions of pressure reduction in gas networks
Authors: Мельник, Сергій Володимирович
Melʹnyk, Sergey Vladimirovich
Keywords: дипломна робота
автомобіль
компресорна станція
природний газ
Issue Date: 19-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета дипломної роботи – розробка технічних і технологічних пропозицій для підвищення продуктивності АГНКС в умовах зменшення тиску в магістралі газопостачання. Об’єкт дослідження – технологічне обладнання АГНКС. Предмет дослідження – дожимний компресор. Метод дослідження – аналітичні та статичні дані. Обробка даних проведена з використанням математичної статистики та обчислювальної техніки. Наукова новизна: Комплекс запропонованих рішень з реконструкції автомобільної газонаповнювальної компресорної станції можна використовувати для реконструкції автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій в умовах зменшення тиску в магістралях на території України.
Description: Робота публікується згідно Наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 навчального року. Керівник роботи - доцент кафедри авіаційних двигунів аерокосмічного факультету, к.т.н., доцент Капітанчук Костянтин Іванович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41765
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник.PDF16.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.