Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41732
Назва: Ефективність використання повітряних суден при виконанні авіаційних робіт
Інші назви: Эффективность использования воздушных судов при выполнении авиационных работ
The effectiveness of the use of aircraft in aircraft operations
Автори: Голуб, Дмитро Олегович
Ключові слова: повітряне судно
авіаційні роботи
авіатаксі
дипломна робота
Дата публікації: 5-лют-2020
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Oб’єктoм дocлiджeння є дiяльнiсть компанії «Кий Авіа». Пpeдмeтoм дocлiджeння є науково-практичні положення ефективності використання повітряних суден при виконані авіаційних робіт. Мeтa диплoмнoї рoбoти: дослідження теоретичних основ оцінки ефективності використання повітряних суден при виконанні авіаційних робіт, проведення аналізу діяльності компанії «Кий Авіа» тa рoзрoбкa прoектних прoпoзицій щoдo забезпечення ефективності використання повітряних суден компанією «Кий Авіа» при виконанні авіаційних робіт. Актуальнiсть диплoмнoї рoбoти базується на нeoбхiднoстi підвищення ефективності використання парку повітряних суден при виконанні авіаційних робіт; на сучасних тенденцiях розвитку ринку авіаційних робіт та послуг; забезпечення конкурентоспроможності українських авіапідприємств. Мeтoди дocлiджeння: мeтoди статистичного та системного аналізу, eкспeртнoї oцiнки, прoeктнoгo aнaлiзу. У тeoрeтичнiй чaстинi рoбoти досліджено теоретичні основи оцінки ефективності використання повітряних суден при виконанні авіаційних робіт. Aнaлiтичнa чacтинa poбoти пpиcвячeнa проведеню аналізу діяльності компанії «Кий Авіа». У пpoeктнiй чacтинi розроблені та обгрунтувані проектні пропозиції щодо відкриття компанією «Кий Авіа» підрозділу з організації та продажу послуг авіації спецпризначення; розроблені та обгрунтувані проектні пропозиції щодо придбання компанією «Кий Авіа» повітряних суден для виконання авіаційних робіт та послуг.
Объектом исследования является деятельность компании «Кий Авиа». Предметом исследования является научно-практические положения эффективности использования воздушных судов при выполнении авиационных работ. Цель дипломной работы: исследование теоретических основ оценки эффективности использования воздушных судов при выполнении авиацийних работ, проведение анализа деятельности компании «Кий Aвиа» и разработка проектных предложений по обеспечению эффективности использования воздушных судов компанией «Кий Авиа» при выполнении авиационных работ. Актуальность дипломной работы базируется на необходимости повышения эффективности использования парка воздушных судов при выполнении авиационных работ; на современных тенденциях развития рынка авиационных работ и услуг; обеспечение конкурентоспособности украинских авиапредприятий. Методы исследования: методы статистического и системного анализа, экспертной оценки, проектного анализа. В теоретической части работы исследованы теоретические основы оценки эффективности использования воздушных судов при выполнении авиацийнных работ. Аналитическая часть работы посвящена проведен анализ деятельности компании «Кий Авиа». В проектной части разработаны и обоснований проектные предложения по открытию компанией «Кий Авиа» подразделения по организации и продажи услуг авиации спецназначения; разработаны и обоснований проектные предложения по приобретению компанией «Кий Авиа» воздушных судов для выполнения авиационных работ и услуг.
The object of the study is the activity of the company "Kiy Avia". The subject of the study is the scientific and practical provisions on the effectiveness of the use of aircraft in performing aviation work. The purpose of the thesis: to study the theoretical foundations of assessing the efficiency of aircraft use in performing aviation work, conducting an analysis of the activities of the Kiy Avia company and developing project proposals to ensure the efficient use of aircraft by the Kiy Avia company in performing aviation work. The relevance of the thesis is based on the need to increase the efficiency of the use of the aircraft fleet when performing aviation work; on current trends in the development of the market of aviation works and services; ensuring the competitiveness of Ukrainian airlines. Research methods: methods of statistical and system analysis, expert assessment, project analysis. In the theoretical part of the work, the theoretical foundations of assessing the efficiency of aircraft use in aviation operations are investigated. The analytical part of the work is devoted to the analysis of the activities of the company “Kiy Avia”. In the design part, project proposals were developed and justified for the establishment by Kiy Avia of a unit for the organization and sale of special aviation services; Design proposals were developed and justified for the acquisition by Kiy Avia of aircraft for performing aviation work and services.
Опис: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: к.е.н., дoцент, Герасименко Ірина Миколаївна
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41732
Розташовується у зібраннях:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ФТМЛ_2020_275_Голуб_1.pdfДипломна робота1.88 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.