Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41625
Title: Перекладацькі трансформації при відтворенні емоцій на основі роману Елеонор Портер «Поліанна»
Authors: Ситюк, Вероніка Віталіївна
Keywords: трансформації
переклад
Елеонор Портер
художній переклад
Issue Date: 14-Feb-2020
Publisher: Видавництво "Молодий вчений"
Citation: Ситюк В.В. Перекладацькі трансформації при відтворенні емоцій на основі роману Елеонор Портер «Поліанна» Мова та культура: сучасні аспекти співвідно-шення. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 14-15 лютого 2020 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. – С.93-95
Abstract: Перекладацькі трансформації відіграють важливу роль у перекладі багатьох творів. Саме тому багато вчених приділяло значну увагу цій темі. Питанню перекладацьких трансформацій надавалася особлива увага, як з боку вітчизняних, так і зарубіжних вчених, до прикладу праці В.І. Карабана, Т.Р. Кияка, В.Н. Комісарова, І.В. Корунця, С.Є. Максимова, Я.І. Рецкера. Однак вивчення питання застосування трансформацій у процесі перекладу емоцій не набуло поширення серед науковців, що й обумовлює актуальність нашого дослідження.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41625
ISBN: 978-966-992-017-1
Appears in Collections:Наукові публікації студентів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ситюк_2020.pdf489.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.