Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41619
Title: Метод оцінки пошкодженості робочих лопаток турбіни ГТУ
Authors: Дудник, Олександр Олегович
Keywords: газотурбінна установка
робоча лопатка
математична модель
пошкодженість
довговічність
прогнозування
дипломна робота
Issue Date: 1-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об'єкт дослідження – газотурбінна установка. Предмет дослідження – метод оцінки пошкодженості робочих лопаток турбіни ГТУ. Мета роботи – розробка метода оцінки рівня накопичених пошкоджень у робочих лопатках турбіни високого тиску за критерієм тривалої міцності. Задачі дослідження: розробка математичної моделі робочого процесу ГТУ; розробка математичної моделі для визначення параметрів навантаження робо-чої лопатки ТВТ; створення математичної моделі для розрахунку пошкодженості робочої лопатки ступені ТВТ; аналіз впливу експлуатаційних і технологічних факторів на пошкодженість; перевірка робот спроможності роз-робленого методу. Розроблено метод оцінки за вимірюваними параметрами інтенсивності на-копичення пошкоджень у робочих лопатках ГТУ. Розроблено та проведено чисельний експеримент, метою якого було прогнозування процесу накопичення пошкоджень у робочій лопатці турбіни високого тиску на протязі календарного року при різному технічному стані компресора.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат у 2019/2020 навчальному році". Керівник роботи: доцент кафедри авіаційних двигунів, к.т.н. с.н.с. Якушенко Олександр Сергійович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41619
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF_Output.PDF19.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.