Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41618
Title: Характеристики біротативного осьового компресора
Authors: Бєрдніков, Едгар Олексійович
Keywords: дипломна робота
біротативний компресор
характеристики
силова установка
Issue Date: 16-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження – Біротативний компресор. Предмет дослідження –характеристика біротативного компресора з дворядними робочими колесами. Мета дипломної роботи – підвищення аеродинамічного навантаження компресора шляхом застосування біротативного компресора з дворядними робочими колесами. Метод дослідження – метод аналізу і синтезу, аналітичний розрахунок, математичне моделювання течії в біротативному компресорі. В процесі виконання дипломної роботи широко використовувались системи автоматичного проектування (САПР), для математних розрахунків – Mathematica, для виконання графічної частини та моделювання – ICEM, Ansys WorkBench: модулі Geometry, Turbogrid, CFX.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плогіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник роботи: доцент кафедри авіаційних двигунів, д. т. н., доцент Дорошенко Катерина Вікторівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41618
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бєрдніков Е.О..PDF20.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.