Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41062
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Бухгалтерський облік" спеціальність 072, 075, 076, 051
Authors: Костюнік, Олена Валеріївна
Keywords: облік
рахунки
подвійний запис
оборотно-сальдова відомість
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Метою викладання дисципліни є вивчення студентами теоретичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку на підприємствах України. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння загальними методичними основами побудови бухгалтерського обліку як функції управління суспільним виробництвом; дослідження формування системи взаємозв’язаних бухгалтерських показників і постійне їх покращення та розвиток; опанування сучасними технічними прийомами і організаційними формами та їх систематичним удосконаленням; розкриття загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачності, повноти, автономності, сталості, безперервності, нарахування та відповідності, превалювання сутності над формою, історичної собівартості, оцінки, періодичності; опанування сутності прийняття до застосування національних стандартів бухгалтерського обліку (НСБО), що розроблені на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), та плану рахунків; дослідження історії бухгалтерського обліку і шляхів його розвитку.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41062
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.