Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40913
Title: Аломорфізм в системі атрибутивних словосполучень
Authors: Піотрович, Ю. В.
Keywords: аломорфізм
атрибутивні словосполучення
граматика англійської мови
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»
Citation: Піотрович Ю. В. Аломорфізм в системі атрибутивних словосполучень. Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27–28 грудня 2019 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2019. – Ч. 2. – С. 101-104
Abstract: Мова є не тільки засобом спілкування, а й засобом впливу на свідомість, а, отже, на поведінку людини. Емоційністю, експресивністю, естетичною вмотивованістю мовних засобів, образністю характеризуються всі жанрові різновиди художньої літератури – епос, лірика, драма. Специфіка художнього мовлення полягає в тому, що в мові художньої літератури використовуються елементи всіх стилів. Аналіз теоретичних праць підтвердив недостатню дослідженість граматичних характеристик художнього мовлення. У перекладознавчих розвідках, навіть тих, що висвітлюють лінгвістичні аспекти перекладу, зосереджено увагу на проблемах відтворення лише окремих синтаксичних явищ, у той час як найбільший комплекс граматичних проблем перекладу пов’язаний саме з розумінням синтаксичної структури та комунікативної семантики речень
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40913
Appears in Collections:Наукові публікації студентів кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fcenter.org_декабрь_2019_Ч. 2-pages-101-104.pdf877.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.