Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40856
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Загальна мікробіологія і вірусологія "
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline " General Microbiology and Virology "
Учебно-методический комплекс дисциплины " Общая микробиология и вирусология "
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Дражнікова, Анна Вікторівна
Yastremska, Larysa Sergiivna
Drazhnikova, Anna Viktorivna
Keywords: прокаріоти
еукаріоти
археї
віруси
prokaryotes
eukaryotes
archaea
viruses
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ястремська Л.С. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Загальна мікробіологія і вірусологія"/ Л.С. Ястремська, А.В. Дражнікова // К.:НАУ. – 2019
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі біотехнології. Метою дисципліни є формування у студентів цілісної системи знань про різноманіття, будову, найважливіші властивості мікроорганізмів, їх значення в природних процесах, використанні в біотехнології.
This academic discipline is a theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of biotechnology. The purpose of the discipline is the formation of students a holistic system of knowledge about diversity, structure, the most important properties of microorganisms, their importance in natural processes, use in biotechnology
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области биотехнологии. Целью дисциплини является формирование у студентов целостной системы знаний о многообразии, строении, важнейших свойствах микроорганизмов, их значении в природных процессах, использовании в биотехнологии.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40856
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ЗМВ_НП_ пл2016.pdfНавчальна програма1.4 MBAdobe PDFView/Open
02_ЗМВ_РНП_ пл2016.pdfРобоча навчальна програма1.64 MBAdobe PDFView/Open
08_ ЗМВ _МР_Крз.pdfМетодичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання680.41 kBAdobe PDFView/Open
09_ ЗМВ _МР_КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи1.1 MBAdobe PDFView/Open
10_ ЗМВ _МР_СРС_.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи студентів401.21 kBAdobe PDFView/Open
ЗМВ_посібник_pdf.pdfПосібник2.49 MBAdobe PDFView/Open
ЗМВ_Лаб.зошит_с.1-20.pdfЛабораторний зошит1.94 MBAdobe PDFView/Open
ЗМВ_Лаб.практикум.pdfЛабораторний практикум1.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.