Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40599
Назва: Навчально- методичний комплекс навчальної дисципліни "Іноземна мова (за фахом)"
Інші назви: Учебно методический комплекс учебной дисциплины "Иностранный язык (по специальности)"
Educational and methodical complex of educational discipline "Foreign language"
Автори: Кодола, Раиса Николаевна
Кодола, Раїса Миколаївна
Kodola, Raisa
Ключові слова: навчальна програма
іноземна мова
учебная программа
иностранные языки
foreign languagees
Economics
methodical complex
Дата публікації: 2019
Видавництво: НАУ
Короткий огляд (реферат): Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та з суспільно-політичної тематики в межах тем, зазначених програмою
Задачами изучения учебной дисциплины является совершенствование и дальнейшее развитие приобретенных в школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой деятельности. Изучение иностранного языка предполагает владение терминологической и общеязыковой лексикой, приобретение навыков чтения и устному и письменному переводу оригинальных научно-технических текстов по специальности, умение понимать иностранный язык как при непосредственном общении, так и в фонозаписи, вести беседу и делать сообщения по специальности и с общественно -политической тематики в пределах тем, указанных программой.
The tasks of studying the discipline are the improvement and further development of the knowledge, skills and abilities of the foreign language acquired in the school in different kinds of speech activity. The study of a foreign language involves the possession of terminological and general vocabulary, the acquisition of reading and oral and written translation of the original scientific and technical texts on the specialty, the ability to understand the foreign language both in direct communication and in the phonography, to conduct conversations and to make announcements on the specialty and from the public -political topics within the themes indicated by the program.
Держ. док-т: РМ-6-076 /18-3.2.15
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40599
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахом

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
076 маг іноземна мова за фахом (1)-конвертирован-конвертирован.pdf363.34 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.