Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40550
Title: Навчально-методичний комплекс "Траснпортно-експедиційна діяльність"
Other Titles: Educational and methodical complex on «Forwarding Activity»
Authors: Шевченко, Юлія Вікторівна
Борець, Ірина Валеріївна
Keywords: транспортно-експедиторська діяльність
forwarding activity
навчальна программа
syllabus
транспортно-экспедиторская деятельность
учебная программа
technology forwarding activity
технологія транспортно-експедиційної діяльності
технология транспортно-экспедиторской деятельности
Issue Date: 2019
Publisher: Нацональний авіаційний університет
Abstract: The Syllabus on “Forwarding Activity” is based on the educational and professional program and Master Curriculum № CM-6-275/16 for Speciality 275 «Air Transportation Technology», Specialization «Air Transportation Management» and correspondent normative documents.
Навчальна программа за напрямом "Транспортно-експедиційна діяльність" складена на основі навчально-професійної програми та магістерського навчального плану № см-6-275/16 за спеціальністю 275 "Технологія повітряних перевезень", спеціалізації "Управління повітряними перевезеннями" та відповідних нормативних документів.
Учебная программа по направлению "Транспортно-экспедиционная деятельность" составлена на основе учебно-профессиональной программы и магистерского учебного плана № см-6-275/16 по специальности 275 "Технология воздушных перевозок", специализации "Управление воздушными перевозками" и соответствующих нормативных документов.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40550
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальна программа_Транспортно-експедиційна діяльність_plan2016.pdfНавчальна программа за напрямом "Транспортно-експедиційна діяльність" складена на основі навчально-професійної програми та магістерського навчального плану № см-6-275/16 за спеціальністю 275 "Технологія повітряних перевезень", спеціалізації "Управління повітряними перевезеннями" та відповідних нормативних документів.337.57 kBAdobe PDFView/Open
Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність».pdfРобочу програму навчальної дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» розроблено на основі освітньої програми та робочих навчальних планів №РМ-7-275/19, №РМ-12-275/19 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)», спеціалізацією 275.04 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація перевезень та управління на транспорті (повітряному)» та відповідних нормативних документів.554.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.