Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40342
Title: Учебно-методический комплекс дисциплины "Материаловедение "
Other Titles: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Матеріалознавство"
Educational and methodical complex of discipline "Materials Science"
Authors: Федорчук, Світлана Володимирівна
Корнієнко, Анатолій Олександрович
Keywords: транспорт
термообработка
материаловедение
свойства
Issue Date: 29-Sep-2019
Abstract: Навчально-методичний комплекс з дисципліни Матеріалознавство. Метою викладання дисципліни "Матеріалознавство" є формування у студентів знань, умінь і навичок необхідних при розв’язанні інженерних задач, пов’язаних із застосуванням конструкційних та функціональних матеріалів при конструюванні, експлуатації, ремонті і високоякісному обслуговуванні авіакосмічної техніки. Завданнями вивчення дисципліни встановлення зв’язку між складом, будовою і властивостями матеріалів; вміння обґрунтовано обирати потрібні матеріали відповідно умовам конструювання, експлуатації та ремонту; оволодіння методами аналізу результатів впливу експлуатаційних та кліматичних чинників на властивості конструкційних та функціональних матеріалів; вміння керувати властивостями матеріалів різними технологічними методами; оволодіння знаннями перспективного розвитку нових конструкційних і функціональних матеріалів для авіакосмічної техніки.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40342
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_ Мат-во_272-1_КЛ_16.pdfКонспект лекций52.43 MBAdobe PDFView/Open
08_ Мат-во_272-1_МР_СРС.pdfМетодические указания к самостоятельной работе427.82 kBAdobe PDFView/Open
10_Мат-во_272-1_Тест.pdfТестовые вопросы766.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.