Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40341
Title: Учебно-методический комплекс дисциплины "Теория машин и механизмов"
Other Titles: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія машин і механізмів"
Educational and methodical complex of discipline "The theory of machines and mechanisms"
Authors: Федорчук, Світлана Володимирівна
Корнієнко, Анатолій Олександрович
Keywords: механізм
машина
транспорт
авіація
Issue Date: 29-Sep-2019
Abstract: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія механізмів та машин". Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця області з питань кінематики та динаміки механізмів і машин, та основ проектування схем механізмів за заданими кінематичними та динамічними параметрами. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань з питань структури, кінематики та динаміки сучасних механізмів і машин, а також методів їх проектування. Набуті знання є основою для вивчення сучасної авіаційної техніки на спеціальних кафедрах і потрібні фахівцям, які працюють в галузях літакобудування та вертолітобудування.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40341
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_ТММ_272_КЛ.pdfКонспект лекций10.62 MBAdobe PDFView/Open
06_ТММ_272_МР_КР.pdfМетодические указания к выполнению курсовой работы2.99 MBAdobe PDFView/Open
07_ ТММ_272_МР_СРС.pdfМетодические указания к самостоятельной работе234.57 kBAdobe PDFView/Open
08_ТММ_МР_ЛЗ_18.pdfЛабораторный практикум1.79 MBAdobe PDFView/Open
09_ ТММ_273_Т.pdfтестовые задания1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.