Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40176
Title: Кримінальна відповідальність за порушення порядку отримання доказів та їх допустимості у кримінальному провадженні
Other Titles: Criminal liability for violation of the order of obtaining evidence and their admissibility in criminal proceedings
Authors: Лихова, С. Я.
Ланцедова, Ю.О.
Likhova, S.
Lantsedova, Yu.
Keywords: належність, доброякісність і достовірність доказів
кримінальна відповідальність за порушення порядку отримання доказів
примушування давати показання
катування
affiliation, benignity and authenticity of evidence
inadmissibility of evidence of coercion
torture
criminal liability for violation of the order of obtaining evidence
Issue Date: Feb-2019
Publisher: Національний авіаційний унверситет
Citation: Лихова С.Я. Кримінальна відповідальність за порушення порядку отримання доказів та їх допустимості у кримінальному провадженні / С.Я. Лихова, Ю.О. Ланцедова // Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". – 2019. – №2. – С. 160–165.
Series/Report no.: Юридичний вісник;2 (51)
Abstract: Мета: обґрунтувати необхідність принципової зміни інноваційного розуміння сутності та основних базисних юридичних властивостей доказів і допустимості відомостей у такій якості в доказування. Методи дослідження: порівняльно-правового аналізу, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: запропоновано інноваційне розуміння таких основних базисних юридичних властивостей доказів, як їх значимість, доброякісність та достовірність, а також варіант вирішення питання кримінальної та іншої юридичної відповідальності за порушення порядку отримання доказів. Обговорення: підкреслено, що докази повинні мати такі базисні основні юридичні властивості як значимість, доброякісність і достовірність, а порушення порядку отримання доказів має нести належну кримінальну та іншу юридичну відповідальність винної особи і приводити до недопустимості цих доказів лише у разі сумніву у силу цього в їх достовірності чи у разі відсутності у даних відомостей інших основних базисних юридичних властивостей доказів.
Purpose: to consider the possibility of improving the basic basic properties of evidence and the admissibility of information in such quality in proof, and also suggest a solution to the problems of criminal and other legal responsibility for the violation of the procedure for obtaining evidence. Research methods: comparative legal analysis, cognitive-analytical, etc. Results: proof should have an integral set of the following basic basic legal properties, such as their significance, good quality and reliability, and the violation of the procedure for obtaining evidence should bear the appropriate criminal and other legal responsibility for the guilty person and resulted in inadmissibility of this evidence only in the event of doubt in its reliability or in the event if this information lacks other main basic legal features of evidence.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40176
Appears in Collections:Наукові статті кафедри кримінального права і процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2 стаття.pdf364.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.