Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40133
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Митне регулювання»
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Customs Regulation"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Таможенное регулирование»
Authors: Марченко, Валентина Миколаївна
Marchenko, Valentyna
Марченко, Валентина Николаевна
Подрєза, Сергій Михайлович
Podreza, Sergei
Подреза, Сергей Михайлович
Гуріна, Ганна Сергіївна
Gurina, Ganna
Гурина, Анна Сергеевна
Остапенко, Тетяна Генадіївна
Ostapenko, Tatyana
Остапенко, Татьяна Геннадиевна
Keywords: митні ризики
форми і методи контролю
порушення митних правил
митна статистика
Issue Date: 2019
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РБ-12-6.030601/15 - 5.2.11
Індекс;РБ-12-6.030601/15 - 5.2.11
Індекс;РБ–7-6.030601-1/10
Abstract: Основною метою навчальної дисципліни «Митне регулювання» є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі митного регулювання, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати ефективність їх діяльності як управлінців в галузі менеджменту на підприємстві.
The main purpose of the course "Customs Regulation" is to develop students of modern economic thinking and a system of special knowledge in the field of customs regulation, mastering the basic theoretical provisions and mastering the necessary practical skills that should ensure the effectiveness of their activities as managers in the field of management in the enterprise.
Основной целью учебной дисциплины «Таможенное регулирование» является формирование у студентов современного экономического мышления и системы специальных знаний в области таможенного регулирования, усвоение основных теоретических положений и овладение необходимыми практическими навыками, которые должны обеспечивать эффективность их деятельности как управленцев в области менеджмента.
Description: характеристика її окремих сфер і ланок, вивчається взаємозв′язок між ними. Особлива увага приділяється ознайомленню з системою митних правил та процедур в державі та в світі, їх функціям, відповідальністю, а також вивченню практики організації та оцінки митних ризиків при здійсненні ЗЕД безпосередньо на українських і іноземних підприємствах, а також надається практична інформація щодо митної справи та оформлення митних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40133
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Митне_Рег_Нове19_РНП.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Митне регулювання»644.51 kBAdobe PDFView/Open
НП_МИТНЕ регулювання НОВА 2011 СУПЕР.pdfнавчальна програма з навчальної дисципліни «Митне регулювання»439.13 kBAdobe PDFView/Open
НМК.pdfНавчально-методичний комплекс дисципліни «Митне регулювання»759.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.