Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40123
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управління ризиками»
Other Titles: Educational and methodical complex of the discipline "Risk Management"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Управление рисками»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Гращенко, Ірина Семенівна
Hrachenko, Iryna
Гращенко, Ирина Семеновна
Keywords: управління ризиками ЗЕД
ризик і теорія ігор
класифікація ризиків
методи зниження ризику
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-6-7-16-073/17-3.1.7
Індекс;РМ-12-073/17-3.1.7
Abstract: Метою викладання дисципліни є знайомство з теоретичними основами ризик-менеджменту, оволодіння практикою застосування методів кількісної оцінки ризику в умовах ринкових відносин та прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях невизначеності та ризику.
The purpose of teaching the discipline is to get acquainted with the theoretical basics of risk management, mastering the practice of applying methods of quantitative assessment of risk in the context of market relations and making effective management decisions in situations of uncertainty and risk.
Целью преподавания дисциплины является знакомство с теоретическими основами риск-менеджмента, овладение практикой применения методов количественной оценки риска в условиях рыночных отношений и принятия эффективных управленческих решений в ситуациях неопределенности и риска.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40123
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Управління ризиками).pdfТитульний лист «Управління ризиками»320.11 kBAdobe PDFView/Open
01_ УР_РП_С.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Управління ризиками» (стаціонар)563.08 kBAdobe PDFView/Open
02_ УР_РП_З.pdfРобоча програма з навчальної дисципліни «Управління ризиками» (заочна форма навчання)494.2 kBAdobe PDFView/Open
05_ УР_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Управління ризиками»447.49 kBAdobe PDFView/Open
06_УР_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління ризиками» (заочна форма навчання)443.27 kBAdobe PDFView/Open
07_УР_МР_ДЗ.pdfМетодичні рекомендації до виконання домашнього завдання з дисципліни «Управління ризиками»930.12 kBAdobe PDFView/Open
09_УР_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управління ризиками»274.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.