Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40082
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Управлінське консультування»
Other Titles: Educational-methodical complex of the discipline "Management Consulting"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Управленческое консультирование»
Authors: Іванова, Тамара Вікторівна
Ivanova, Tamara
Иванова, Тамара Викторовна
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Гращенко, Ірина Семенівна
Hraschenko, Iryna
Гращенко, Ирина Семеновна
Keywords: внутрішнє управлінське консультування
зовнішнє управлінське консультування
консалтингові послуги
методи управлінського консультування
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-6-7-16-073/17-3.1.1
Індекс;РМ-12-073/17-3.1.1
Abstract: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного розуміння процесів управлінського консультування, оволодіння основними методами розробки консультаційних проектів у сферах стратегічного менеджменту, оптимізації організаційної системи управління підприємства, управління операціями, маркетингу та логістики, фінансового менеджменту та обліку, організаційної поведінки та управління персоналом комерційних організацій.
The purpose of teaching the discipline is to form future managers with a modern understanding of the processes of management consulting, mastering basic methods of developing consulting projects in the areas of strategic management, optimization of the organizational system of enterprise management, operations management, marketing and logistics, financial management and accounting, organizational behavior .
Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих менеджеров современного понимания процессов управленческого консультирования, овладение основными методами разработки консультационных проектов в сферах стратегического менеджмента, оптимизации организационной системы управления предприятия, управление операциями, маркетинга и логистики, финансового менеджмента и учета, организационного поведения и управления персоналом коммерческих организаций .
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують сучасне економічне мислення фахівця в області управління.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40082
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Управлінське консультування).pdfТитульний лист «Управлінське консультування»498.45 kBAdobe PDFView/Open
01_ УК_РП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управлінське консультування» (стаціонар)559.25 kBAdobe PDFView/Open
02_ УК_РП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Управлінське консультування» (заочна форма навчання)618.41 kBAdobe PDFView/Open
03_УК_КТП.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Управлінське консультування»393.2 kBAdobe PDFView/Open
05__УК__МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Управлінське консультування»1.02 MBAdobe PDFView/Open
06_УК_МР_КРз.pdfМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінське консультування» (заочна форма)250.04 kBAdobe PDFView/Open
07__УК__МР_ДЗ_(РГР).pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Управлінське консультування»484.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.