Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40076
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»
Other Titles: Educational-methodical complex of discipline "Methodology and organization of scientific researches"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Методология и организация научных исследований»
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Bilyavsky, Valentyn
Белявский, Валентин Николаевич
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Keywords: теоретичні методи дослідження
науково-педагогічні кадри
наукові кадри
організація економічних досліджень
Issue Date: 2019
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;РМ-7-11-073/19-1.1.2;РМ-7-11-073/19-1.2.2
Індекс;РМ-12-073/19-1.1.2;РМ-12-073/19-1.2.2
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо проведення прикладних досліджень в сфері економіки та менеджменту підприємств.
This course is the theoretical basis for a set of knowledge and skills in applied research in the field of economy and enterprise management.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений по проведению прикладных исследований в сфере экономики и менеджмента предприятий.
Description: Метою викладання дисципліни є ознайомлення з методологією наукових досліджень, сформувати вміння застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність на підприємстві, організації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40076
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КТП_МОНД ЗЕД.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» ЗЕД75.38 kBAdobe PDFView/Open
КТП_МОНД МО.pdfКалендарно-тематичний план вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» МО75.21 kBAdobe PDFView/Open
МРКР МОНД.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт (для студентів ННІІОТ) з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»121.21 kBAdobe PDFView/Open
МРПР_МОНД.pdfМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»236.06 kBAdobe PDFView/Open
СРС МОНД.pdfМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»165.37 kBAdobe PDFView/Open
МРПР_МОНД.pdfМетодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»0 BAdobe PDFView/Open
Титулка _МОНД_.pdfТитульний лист «Методологія і організація наукових досліджень»155.12 kBAdobe PDFView/Open
РП МОНД 19 ЗЕД.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»305.45 kBAdobe PDFView/Open
РП МОНД 19 МО.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»306.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.