Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39952
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Вступ до спеціальності»
Other Titles: Educational-methodical complex of discipline "Introduction to specialty"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Введение в специальность»
Authors: Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Гуріна, Ганна Сергіївна
Gurina, Ganna
Гурина, Анна Сергеевна
Keywords: роль випускової кафедри
професія «менеджер»
самовизначення студента
роль повітряного транспорту
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.1.17
Індекс;РБ-6-073/16-2.1.17
Індекс;РБ-12-073/16-2.1.17
Abstract: Метою викладання дисципліни є прискорення адаптації студентів до умов та вимог вузівського життя, а також ознайомлення їх із сутністю, змістом та практичною спрямованістю обраної спеціальності.
The purpose of teaching discipline is to accelerate the adaptation of students to the conditions and requirements of university life, as well as acquaint them with the essence, content and practical orientation of the chosen specialty.
Целью преподавания дисциплины является ускорение адаптации студентов к условиям и требованиям вузовской жизни, а также ознакомление их с сущностью, содержанием и практической направленностью избранной специальности.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі менеджменту.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39952
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титульний лист (Вступ до спеціальності).pdfТитульний лист «Вступ до спеціальності»486.81 kBAdobe PDFView/Open
01_BC_НП_С.pdfНавчальна програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»339.03 kBAdobe PDFView/Open
02_ BC _РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»(стаціонар)529.44 kBAdobe PDFView/Open
03_ BC _РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (заочна форма навчання)392.16 kBAdobe PDFView/Open
06_ BC _МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять «Вступ до спеціальності»320.48 kBAdobe PDFView/Open
07_ BC _МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»653.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.