Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39712
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Теорія механізмів та машин", спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Authors: Корнієнко, Анатолій Олександрович
Федорчук, Світлана Володимирівна
Keywords: Теорія механізмів та машин
Навчально-методичний комплекс
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Issue Date: 3-Jul-2019
Abstract: Комплекс для дисципліни "Теорія механізмів та машин".Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця області з питань кінематики та динаміки механізмів і машин, та основ проектування схем механізмів за заданими кінематичними та динамічними параметрами. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів знань з питань структури, кінематики та динаміки сучасних механізмів і машин, а також методів їх проектування. Набуті знання є основою для вивчення сучасної авіаційної техніки на спеціальних кафедрах і потрібні фахівцям, які працюють в галузях літакобудування та вертолітобудування. Завданнями вивчення дисципліни є засвоєння загальних принципів аналізу та синтезу важільних, кулачкових і зубчастих механізмів, набуття практичних навичок визначення структури, виконання кінематичного і силового розрахунку механізмів, ознайомлення з методикою визначення закону руху та методами зрівноваження руху механізмів і машин.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39712
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ТММ_134_НП.pdfНавчальна програма2.23 MBAdobe PDFView/Open
02_ ТММ_134_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма2.63 MBAdobe PDFView/Open
03_ТММ_134_РНП_ІНО.pdfРобоча навчальна програма ІНО1.89 MBAdobe PDFView/Open
04_ ТММ_134_КЛ.pdfКонспект лекцій38.44 MBAdobe PDFView/Open
05_ ТММ_134_МР_ РГР.pdfМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи854.93 kBAdobe PDFView/Open
07_ТММ_134_ЛР_2.pdfЛабораторний практикум1.86 MBAdobe PDFView/Open
09_ ТММ_134_МКР_1.pdfТипові завдання для розв’язку модульної контрольної роботи 1275.41 kBAdobe PDFView/Open
10_ ТММ_134_МКР_2.pdfТипові завдання для розв’язку модульної контрольної роботи 2 265.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.