Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39483
Title: Спосіб автоматизованого керування обігрівом розплаву металу при електронно-променевій плавці
Authors: Цибрій, Юрій Олександрович
Грабовський, Георгій геннадійович
Носко, Павло Леонідович
Башта, Олександр Васильович
Корнієнко, Анатолій Олександрович
Тісов, Олександр Вікторович
Issue Date: 27-May-2019
Publisher: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
Citation: Пат. 134573 України. Спосіб автоматизованого керування обігрівом розплаву металу при електронно-променевій плавці/ Цибрій Ю.О., Грабовський Г.Г., Носко П.Л., Башта О.В., Корнієнко А.О., Тісов О.В. // C22B 9/22. – u 2018 12441; заявл. 14.12.2018; опубл. 27.05.2019, Бюл.№ 10.
Abstract: Спосіб автоматизованого керування обігрівом розплаву металу при електронно-променевій плавці, який складається з послідовних операцій електронного променя і відповідно до керуючого сигналу, спрямованого на тепловізор, виявлення плям високої інтенсивності електронного променя на поверхні рідкого металу проміжної ємності, обчислення за допомогою тепловізора та блока керування різниці між фактичним місцем розташування плями високої інтенсивності електронного променя і наперед заданим на початку процесу плавлення, генерації сигналу для корекції вищезгаданої різниці розташування, обчисленої операційним пристроєм, додавання коригуючого сигналу, з метою управління місцем розташування згаданого розташування згаданої плями високої інтенсивності електронного променя, причому використовують алгоритм, що дозволяє за допомогою тепловізора періодично передавати температурне зображення розплавленого металу в проміжній ємності на блок керування, де його розбивають на квадрати і визначають їх середню температуру, після чого видають керуючий сигнал на обігрів квадратів, починаючи з квадрата з найнижчою середньою температурою, а далі в черзі зростання середньої температури квадратів, поки не відбудеться новий аналіз температурного стану розплаву в проміжній ємності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39483
Appears in Collections:Патенти та авторські свідоцтва кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
published_description.pdf193.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.