Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39253
Назва: Навчально- методичний комплекс навчальної дисципліни "Ділова іноземна мова": 05 "Соціальні та поведінкові науки"
Інші назви: Учебно методический комплекс учебной дисциплины "Деловой иностранный язык" : 05 "Социальные и поведенческие науки"
Educational and methodical complex of educational discipline "Business foreign language" : 05 "Social and behavioral sciences"
Автори: Ткаченко, Світлана Іванівна
Tkachenko, Svitlana
Ключові слова: навчальна програма
іноземна мова
учебная программа
иностранные языки
foreign languagees
Соціальні та поведінкові науки
Business foreign language
International economics
Дата публікації: 2017
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та з суспільно-політичної тематики в межах тем, зазначених програмою
The tasks of studying the discipline are the improvement and further development of the knowledge, skills and abilities of the foreign language acquired in the school in different kinds of speech activity. The study of a foreign language involves the possession of terminological and general vocabulary, the acquisition of reading and oral and written translation of the original scientific and technical texts on the specialty, the ability to understand the foreign language both in direct communication and in the phonography, to conduct conversations and to make announcements on the specialty and from the public -political topics within the themes indicated by the program.
Задачами изучения учебной дисциплины является совершенствование и дальнейшее развитие приобретенных в школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой деятельности. Изучение иностранного языка предполагает владение терминологической и общеязыковой лексикой, приобретение навыков чтения и устному и письменному переводу оригинальных научно-технических текстов по специальности, умение понимать иностранный язык как при непосредственном общении, так и в фонозаписи, вести беседу и делать сообщения по специальности и с общественно -политической тематики в пределах тем, указанных программой.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39253
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри іноземних мов за фахомУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.