Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39247
Назва: Навчально- методичний комплекс навчальної дисципліни "Англійська мова (за професійним спрямуванням)" Галузь знань: 12 “Інформаційні технології” Спеціальність:121 “Інженерія програмного забезпечення” Спеціалізація: “Програмне забезпечення систем” “Інженерія програмного забезпечення” Курс – 2,3 Семестр – 3,4,5,6 Б – 4– 121/16 – 3.1
Інші назви: Учебно методический комплекс учебной дисциплины «Английский язык (по профессиональному направлению)" Отрасль знаний: 12 "Информационные технологии" Специальность: 121 "Инженерия программного обеспечения" Специализация: "Программное обеспечение систем" "Инженерия программного обеспечения" Курс - 2,3 Семестр - 3,4,5,6 Б - 4 121/16 - 3.1
Educational and methodical complex of educational discipline "Foreign language" Specialization: 121 "Software Engineering" Specialization: "Software Systems" "Software Engineering" Course - 2.3 Semester - 3,4,5,6 B - 4- 121/16 - 3.1
Автори: Балацька, Наталія Іванівна
Вербило, Галина Павлівна
Balatska, Nataliia
Verbylo, Halyna
Ключові слова: навчальна програма
іноземна мова
учебная программа
иностранные языки
foreign languagees
Software Systems
Software Engineering
Програмна інженерія
Дата публікації: 2017
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Завданнями вивчення навчальної дисципліни є удосконалення та подальший розвиток набутих у школі знань, навичок та вмінь з іноземної мови в різних видах мовної діяльності. Вивчення іноземної мови передбачає володіння термінологічною та загальномовною лексикою, набуття навичок читання та усного і письмового перекладу оригінальних науково-технічних текстів за фахом, вміння розуміти іноземну мову як при безпосередньому спілкуванні, так і у фонозапису, вести бесіду та робити повідомлення з фаху та з суспільно-політичної тематики в межах тем, зазначених програмою.
The tasks of studying the discipline are the improvement and further development of the knowledge, skills and abilities of the foreign language acquired in the school in different kinds of speech activity. The study of a foreign language involves the possession of terminological and general vocabulary, the acquisition of reading and oral and written translation of the original scientific and technical texts on the specialty, the ability to understand the foreign language both in direct communication and in the phonography, to conduct conversations and to make announcements on the specialty and from the public -political topics within the themes indicated by the program.
Задачами изучения учебной дисциплины является совершенствование и дальнейшее развитие приобретенных в школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой деятельности. Изучение иностранного языка предполагает владение терминологической и общеязыковой лексикой, приобретение навыков чтения и устному и письменному переводу оригинальных научно-технических текстов по специальности, умение понимать иностранный язык как при непосредственном общении, так и в фонозаписи, вести беседу и делать сообщения по специальности и с общественно -политической тематики в пределах тем, указанных программой.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39247
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мов за фахом

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
01_Англійська мова (за професійним спрямуванням)_НП.pdf521.5 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
02_Англійська мова (за професійним спрямуванням)_РНП.pdf791.8 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
03_ Англійська мова (за професійним спрямуванням)_РНПа.pdf728.07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
04_Англійська мова (за професійним спрямуванням)_РСО.pdf791.8 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
05_Англійська мова (за професійним спрямуванням)_КТП.pdf790.81 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
06_Англійська мова (за професійним спрямуванням)_ККР.pdf1.08 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
07_Англійська мова (за професійним спрямуванням)_ККРа.pdf340.54 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
08_Англійська мова (за професійним спрямуванням)_МКР.pdf424.06 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
09_Англійська мова(за професійним спрямуванням)_ЗП.pdf238.96 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
10_Англійська мова (за професійним спрямуванням)_МР_СРС).pdf289.11 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
НМК _121_ АМ (за проф_спр)_ОПИС.pdf1.35 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.