Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39211
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "International economic integration"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Международная экономическая интеграция»
Authors: Литвиненко, Лариса Леонідівна
Lutvunenko, Larusa
Литвиненко, Лариса Леонидовна
Гращенко, Ірина Семенівна
Hrachenko, Iryna
Гращенко, Ирина Семеновна
Ільєнко, Оксана Вікторівна
Ilienko, Oksana
Ильенко, Оксана Викторовна
Кириленко, Оксана Миколаївна
Kyrylenko, Oksana
Кириленко, Оксана Николаевна
Keywords: міжнародна економічна інтеграція
економічна оцінка ефективності
регіональна економічна інтеграція
інтернаціоналізація підприємств
Issue Date: 2018
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;Н7-6.030601-1/11-4.10
Індекс;Р7-6.030601-1/11-4.10
Індекс;Р7-6.030601-2/11-4.10
Індекс;РБ-12-6.030601-1/12-4.10
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль фахівця в області менеджменту організації та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, спрямована на вивчення процесів міжнародної економічної інтеграції господарюючих суб’єктів.
This academic discipline is a theoretical and applied basis of a set of knowledge and skills that form the managerial profile of a specialist in the field of management of the organization and management of foreign economic activity of enterprises, aimed at studying the processes of international economic integration of economic entities.
Данная учебная дисциплина является теоретической и прикладной основой совокупности знаний и умений, формируют управленческий профиль специалиста в области менеджмента организации и менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий, направленная на изучение процессов международной экономической интеграции хозяйствующих субъектов.
Description: Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у сфері міжнародної економічної інтеграції, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів, рівнів, видів, масштабів поширення та перспектив розвитку міжнародної економічної інтеграції господарюючих суб’єктів як форми прояву інтернаціоналізації господарського життя.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39211
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МЕІ_НП.doc.pdfНавчальна програма навчальної дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»375.43 kBAdobe PDFView/Open
02_ МЕІ _РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»(стаціонар)652.47 kBAdobe PDFView/Open
03_ МЕІ _РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»(заочна форма навчання)566.31 kBAdobe PDFView/Open
07_ МЕІ _МР_ПЗ.doc.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять "Міжнародна економічна інтеграція"294.16 kBAdobe PDFView/Open
08_ МЕІ _МР_КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»301.1 kBAdobe PDFView/Open
11_ МЕІ _МР_СРС.doc.pdf Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна економічна інтеграція"327.39 kBAdobe PDFView/Open
титул_ний_лист_(Мiжнародна_економiчна_iнтеграцiя).pdf321.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.