Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛитвиненко, Лариса Леонідівна-
dc.contributor.authorLutvunenko, Larusa-
dc.contributor.authorЛитвиненко, Лариса Леонидовна-
dc.contributor.authorГращенко, Ірина Семенівна-
dc.contributor.authorHrachenko, Iryna-
dc.contributor.authorГращенко, Ирина Семеновна-
dc.contributor.authorІльєнко, Оксана Вікторівна-
dc.contributor.authorIlienko, Oksana-
dc.contributor.authorИльенко, Оксана Викторовна-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Миколаївна-
dc.contributor.authorKyrylenko, Oksana-
dc.contributor.authorКириленко, Оксана Николаевна-
dc.date.accessioned2019-06-03T09:23:26Z-
dc.date.available2019-06-03T09:23:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39211-
dc.descriptionМетою викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у сфері міжнародної економічної інтеграції, розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів, рівнів, видів, масштабів поширення та перспектив розвитку міжнародної економічної інтеграції господарюючих суб’єктів як форми прояву інтернаціоналізації господарського життя.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та прикладною основою сукупності знань та вмінь, що формують управлінський профіль фахівця в області менеджменту організації та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, спрямована на вивчення процесів міжнародної економічної інтеграції господарюючих суб’єктів.uk_UA
dc.description.abstractThis academic discipline is a theoretical and applied basis of a set of knowledge and skills that form the managerial profile of a specialist in the field of management of the organization and management of foreign economic activity of enterprises, aimed at studying the processes of international economic integration of economic entities.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической и прикладной основой совокупности знаний и умений, формируют управленческий профиль специалиста в области менеджмента организации и менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий, направленная на изучение процессов международной экономической интеграции хозяйствующих субъектов.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;Н7-6.030601-1/11-4.10-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;Р7-6.030601-1/11-4.10-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;Р7-6.030601-2/11-4.10-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-12-6.030601-1/12-4.10-
dc.subjectміжнародна економічна інтеграціяuk_UA
dc.subjectекономічна оцінка ефективностіuk_UA
dc.subjectрегіональна економічна інтеграціяuk_UA
dc.subjectінтернаціоналізація підприємствuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline "International economic integration"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Международная экономическая интеграция»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МЕІ_НП.doc.pdfНавчальна програма навчальної дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»375.43 kBAdobe PDFView/Open
02_ МЕІ _РНП_С.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»(стаціонар)652.47 kBAdobe PDFView/Open
03_ МЕІ _РНП_З.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»(заочна форма навчання)566.31 kBAdobe PDFView/Open
07_ МЕІ _МР_ПЗ.doc.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студента до практичних (лабораторних) занять "Міжнародна економічна інтеграція"294.16 kBAdobe PDFView/Open
08_ МЕІ _МР_КР.pdfМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція»301.1 kBAdobe PDFView/Open
11_ МЕІ _МР_СРС.doc.pdf Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Міжнародна економічна інтеграція"327.39 kBAdobe PDFView/Open
титул_ний_лист_(Мiжнародна_економiчна_iнтеграцiя).pdf321.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.