Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39178
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГуріна, Ганна Сергіївна-
dc.contributor.authorGurina, Ganna-
dc.contributor.authorГурина, Анна Сергеевна-
dc.contributor.authorНовак, Валентина Олексіївна-
dc.contributor.authorNovak, Valentyna-
dc.contributor.authorНовак, Валентина Алексеевна-
dc.contributor.authorМарченко, Валентина Миколаївна-
dc.contributor.authorMarchenko, Valentyna-
dc.contributor.authorМарченко, Валентина Николаевна-
dc.date.accessioned2019-05-31T09:18:56Z-
dc.date.available2019-05-31T09:18:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39178-
dc.descriptionЗавданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення з системою управління зовнішньоекономічної діяльності в державі та в світі, її функціями, правами і відповідальністю, вивчення практики організації та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо на українських і іноземних підприємствах.uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, , що формують профіль фахівців в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі зовнішньоекономічної діяльності, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати ефективність їх діяльності як управлінців в галузі менеджменту на підприємстві.uk_UA
dc.description.abstractThis academic discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of specialists in the field of foreign economic activity. The purpose of teaching the discipline is to form students of modern economic thinking and systems of special knowledge in the field of foreign economic activity, mastering the basic theoretical positions and mastering the necessary practical skills, which should ensure the effectiveness of their activities as management in the field of management in the enterprise.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений,, формирующие профиль специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов современного экономического мышления и системы специальных знаний в области внешнеэкономической деятельности, усвоение основных теоретических положений и овладение необходимыми практическими навыками, которые должны обеспечивать эффективность их деятельности как управленцев в области менеджмента.uk_UA
dc.description.sponsorshipКафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний Авіаційний Університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesІндекс;НБ-6-073/16-2.1.16-
dc.relation.ispartofseriesІндекс;РБ-6-073/16-2.1.16-
dc.subjectоснови експортно-імпортних операційuk_UA
dc.subjectтарифне регулюванняuk_UA
dc.subjectнетарифне регулюванняuk_UA
dc.subjectміжнародні торговельні угодиuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline "Foreign economic activity of the enterprise"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность предприятия»uk_UA
dc.typeWorking Paperuk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Зовнiшн_оекономiчна_дiял_нiст_.pdfнавчальна програма з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"329.07 kBAdobe PDFView/Open
РНП_Зовнiшн_оекономiчна_дiял_нiст_.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"510.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.