Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39178
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Foreign economic activity of the enterprise"
Учебно-методический комплекс дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность предприятия»
Authors: Гуріна, Ганна Сергіївна
Gurina, Ganna
Гурина, Анна Сергеевна
Новак, Валентина Олексіївна
Novak, Valentyna
Новак, Валентина Алексеевна
Марченко, Валентина Миколаївна
Marchenko, Valentyna
Марченко, Валентина Николаевна
Keywords: основи експортно-імпортних операцій
тарифне регулювання
нетарифне регулювання
міжнародні торговельні угоди
Issue Date: 2019
Publisher: Національний Авіаційний Університет
Series/Report no.: Індекс;НБ-6-073/16-2.1.16
Індекс;РБ-6-073/16-2.1.16
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, , що формують профіль фахівців в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі зовнішньоекономічної діяльності, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати ефективність їх діяльності як управлінців в галузі менеджменту на підприємстві.
This academic discipline is the theoretical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of specialists in the field of foreign economic activity. The purpose of teaching the discipline is to form students of modern economic thinking and systems of special knowledge in the field of foreign economic activity, mastering the basic theoretical positions and mastering the necessary practical skills, which should ensure the effectiveness of their activities as management in the field of management in the enterprise.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений,, формирующие профиль специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов современного экономического мышления и системы специальных знаний в области внешнеэкономической деятельности, усвоение основных теоретических положений и овладение необходимыми практическими навыками, которые должны обеспечивать эффективность их деятельности как управленцев в области менеджмента.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення з системою управління зовнішньоекономічної діяльності в державі та в світі, її функціями, правами і відповідальністю, вивчення практики організації та оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо на українських і іноземних підприємствах.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39178
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_Зовнiшн_оекономiчна_дiял_нiст_.pdfнавчальна програма з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"329.07 kBAdobe PDFView/Open
РНП_Зовнiшн_оекономiчна_дiял_нiст_.pdfРобоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"510.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.