Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39082
Title: Дослідження проблем інформаційного забезпечення потреб архівних установ
Authors: Божук, Людмила Володимирівна
Keywords: архівні установи
інформаційна діяльність архіву
інформаційні потреби
інформація з проблем архівної справи та документознавства
Issue Date: 2017
Publisher: ДонНУ імені Василя Стуса
Citation: Божук Л.В. Дослідження проблем інформаційного забезпечення потреб архівних установ // Інформація та соціум: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції / редкол.: О. М. Анісімова (голова), А. М. Пелещишин, О. Є. Гомотюк, Якуб Коралєвській та ін. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – С. 29-31.
Abstract: Для розуміння сутності дисципліни «Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ» важливе значення має дослідження проблем становлення та розвитку архівної справи в Україні, інформаційного забезпечення потреб архівних установ. За висновками українських науковців, умовою успішного розвитку наукових досліджень у галузі архівної справи та документознавства є науково-технічна інформація, покликана забезпечувати своєчасне надходження до наукових співробітників нових відомостей про передовий досвід роботи архівних установ, про нові наукові розробки та методичні посібники. Таке твердження базується на визначенні сучасним архівознавством сутності архіву як соціального інституту, який виконує суспільні функції накопичення, опрацювання, зберігання та надання в користування необхідної суспільству ретроспективної інформації, що міститься в опублікованих та неопублікованих документах, котрі відклалися внаслідок соціально-економічної, політичної, наукової та культурної діяльності суспільства впродовж усього його існування. Отже архів – це своєрідна інформаційна система, що не лише забезпечує постійне накопичення фонду як ресурсу інформації, але й здійснює його аналітико-синтетичну обробку, вдосконалює залучення до наукового й культурного обігу за рахунок дослідження та організації знання, його структурування з урахуванням вимог сучасності.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39082
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри історії та документознавстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.