Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38751
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційні системи та технології»
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Information Systems and Technologies"
Authors: Гармаш, Олег
Катерна, Ольга
Молчанова, Катерина
Keywords: Інформаційні технології
Інформаційні системи
Інформатика
Web-технології
Економічна інформація
Тайм-менеджмент
Електроні таблиці
інтегровані інформаційні системи
Експертні системи
Issue Date: 1-Nov-2016
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальну та робочу навчальну програми дисципліни «Інформаційні системи та технології» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-6-073/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та спеціалізацією «Логістика» та відповідних нормативних документів.
Учебную и рабочую учебную программы дисциплины «Информационные системы и технологии» разработаны на основе образовательно-профессиональной программы и учебного плана № НБ-6-073 / 16 подготовки специалистов образовательной степени «Бакалавр» по специальности 073 «Менеджмент» и специализации «Логистика» и соответствующих нормативных документов.
The Syllabus and The Course Training Program on “Information Systems and Technologies” is based on the educational and professional program and Bachelor Curriculum № CB-6-073/16 for Speciality 073 «Management» and Specialization «Logistics» and correspondent normative documents.
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області логістики. Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38751
Appears in Collections:Інформаційні системи та технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.1.1_Инф_техн_лог_НП_2016.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології»2.36 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.1_Инф_техн_лог_РНП_2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології»2.45 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.1_ІСІТ_(лог)_ННІНО_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології" ННІНО2.45 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.1_ISaT_log_S_Cur2016.docSyllabus on subject “Information Systems and Technologies”2.06 MBMicrosoft WordView/Open
2.1.1_ISaT_log_CTP_Cur2016.docCourse Training Program on subject “Information Systems and Technologies”283 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.