Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38521
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Мікробіологія біологічних агентів»
Authors: Ястремська, Лариса Сергіївна
Дражнікова, Анна Вікторівна
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни "Мікробіологія біологічних агентів" розроблена на основі “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз . Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують мікробіологічний профіль фахівця в області біотехнологій. Дисципліна "Мікробіологія біологічних агентів" дає цілісне уявлення про науково обґрунтоване використання мікроорганізмів в різних галузях промисловості та формує у майбутніх спеціалістів здатність забезпечити вирішення професійних задач, пов’язаних з розробкою оптимальних технологій виробництва продуктів мікробіологічного синтезу. Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям науково-теоретичних знань і практичних навиків з мікробіології та біотехнології, необхідних для розроблення нових технологій виробництва біологічно активних речовин мікробного походження. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - засвоєння морфологічних та фізіологічних особливостей мікроорганізмів різних таксономічних груп, що використовуються в якості біологічних агентів у мікробному синтезі промислово важливих метаболітів; - забезпечення необхідного рівня знань для правильного науково обґрунтованого вибору технологічних схем одержання біотехнологічної продукції; - оволодіння майбутніми фахівцями класичними та сучасними мікробіологічними та біотехнологічними методами досліджень.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38521
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_МБА пл 2015.pdf312.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.