Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38498
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Електронна логістика»
Authors: Семерягіна, Мирослава Миколаївна
Keywords: Електронна логістика
IoT
Мобільний склад
Blockchain
Cерійний код транспортної упаковки
Електронний обмін даними
Електронні логістичні площадки
Логістика Інтернет-магазинів
Issue Date: 5-Sep-2018
Abstract: Навчальну та робочу навчальну програми дисципліни «Електронна логістика» розроблені на основі освітньо-професійної програми та навчального плану №НБ-6-073/16 підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Логістика» та відповідних нормативних документів
Description: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області логістики. Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань і навичок дослідження теоретичних та методологічних аспектів забезпечення логістичного процесу в електронному середовищі; оволодіння методами організації та управління інформаційними потоками в логістичних системах; вивчення основ функціонування логістичних систем та сучасних інформаційно-комунікативних технологій в логістиці
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38498
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри логістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.22_ЕЛ.ЛОГ._НП_план2016.docНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Електронна логістика»2.32 MBMicrosoft WordView/Open
3.22_ЕЛ.ЛОГ._РНП_план2016.docРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Електронна логістика»2.42 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.