Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38129
Title: ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ: Методичні рекомендації з підготовки до державної атестації
Authors: Хохліна, Олена Петрівна
Issue Date: 2014
Abstract: Складання державних екзаменів є завершальним етапом фахової підготовки певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Виключність цього моменту вимагає від студентів відповідального ставлення до самостійної підготовки, що значною мірою впливає на результат екзаменів. З метою організації найбільш ефективної підготовки до екзаменів необхідно дотримуватись вимог щодо розпорядку дня, режиму підготовки, самопідготовки, користування бібліотекою тощо. Необхідно відповідально підійти до відвідування заключних лекцій та консультацій. Методика проведення консультацій передбачає попередню підготовку студента з питань, що виносяться на екзамен. Це дає можливість за час консультації з’ясувати питання, які викликають труднощі в оволодінні матеріалом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38129
Appears in Collections:Методичні рекомендації НПП кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хохліна О.П. 8 Загальна психологія. .... %.pdf Загальна психологія. Соціальна психологія. Захист бакалаврської роботи: Методичні рекомендації з підготовки до державної атестації1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.