Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37234
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Господарське право"
Authors: Я. Горбатюк
Keywords: Господарсько-правові норми
господарсько-правове регулювання
господарська діяльность
Issue Date: 2018
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, вмінь та навиків, якими оволодіває майбутній фахівець в сфері організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності. Метою викладення навчальної дисципліни є з’ясування місця господарського права в системі права України, а також вивчення правових основ господарсько-правового регулювання в соціально-орієнтовані економіці, правового регулювання господарсько-договірних відносин в Україні, а також відносин пов’язаних з реалізацією господарсько-правової відповідальності. Дана дисципліна призначена для студентів юридичних факультетів і покликана сформулювати у студентів необхідні правові знання щодо науки господарського права, які невід’ємно пов’язані з їх професійною підготовкою та подальшою професійною діяльністю. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - вивчення особливостей правового регулювання господарських відносин в умовах соціально орієнтованої економіки; - здійснення характеристики найважливіших правових категорій та конструкцій господарського законодавства, в тому числі дослідження основних тенденцій його розвитку та застосування; - оволодіння методами господарсько-правового регулювання та засвоєння правил тлумачення господарсько-правових норм; - висвітлення юридичних, в тому числі і колізійних, питань, які виникають в процесі господарської діяльності та її організації та відпрацювання навиків щодо вирішення практичних завдань.
Description: Навчальну програму дисципліни «Господарське право» розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-9-081/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Правознавство» та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37234
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри господарського, повітряного та космічного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ГП_НП.doc2.38 MBMicrosoft WordView/Open
02_ГП_РНП_С.doc2.49 MBMicrosoft WordView/Open
03_ГП_РНП_З.docx1.83 MBMicrosoft Word XMLView/Open
04_ГП_КТП.docx15.85 kBMicrosoft Word XMLView/Open
05_ГП_КЛ.docx254.18 kBMicrosoft Word XMLView/Open
06_ГП_МР_ПЗ.docx98.9 kBMicrosoft Word XMLView/Open
08_ГП_МР_СРС.docx58.89 kBMicrosoft Word XMLView/Open
09_ГП_Т.docx19.64 kBMicrosoft Word XMLView/Open
10_ГП_ПСЗ.docx22.19 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_ГП_МКР_1.doc61.5 kBMicrosoft WordView/Open
11_ГП_МКР_2.doc58.5 kBMicrosoft WordView/Open
12_ГП_ККР.doc26 kBMicrosoft WordView/Open
13_ГП_ЕБ.doc48.5 kBMicrosoft WordView/Open
ЗМІСТ НМК Word.docx17.56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Титул Word.docx161.08 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.