Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37228
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень»
Other Titles: Educational and methodical complex of educational discipline "Legal regulation of international transport transportations"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Правовое регулирование международных транспортных перевозок»
Authors: Н.О. Армаш, С.О. Юлдашев
Keywords: Транспортна діяльність
міжнародно-правові норми і принципи
транспортно-правова діяльність
Issue Date: 2018
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують юридичний профіль фахівця в галузі транспортно-правової діяльності. На базі здобутих знань фахівець підвищує рівень не тільки загальної правової але й спеціальної правової підготовки, що надасть можливість вирішувати задачі кваліфікованого правового супроводу транспортної діяльності. Метою викладання навчальної дисципліни “Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень” є вивчення норм і принципів національного законодавства та міжнародно-правових актів, що регулюють діяльність транспортної галузі взагалі, а також оволодіння студентами сукупністю знань в обсязі правового регулювання діяльності окремих видів транспорту. Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень» є: формування спеціальних знань щодо правового регулювання діяльності транспортного сфери що необхідна спеціалісту, який працюватиме в цій галузі; формування розуміння сучасних проблем транспортного права: правової організації транспортної діяльності, міжнародних правових норм і принципів, що регулюють відносини суб’єктів ринку транспортних послуг і дозволить випускникам юридичного інституту працювати в юридичних службах підприємств, організацій та установ транспортної галузі.
Description: Робочу програму навчальної дисципліни «Правове регулювання міжнародних транспортних перевезень» розроблено на основі освітньої програми та робочого навчального плану №РМ-9-081/17 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 081 Право, спеціалізацією «Правознавство», та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37228
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри господарського, повітряного та космічного праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.