Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37116
Title: Право народів від неоліту до Нового часу
Authors: Радзівілл, Олександр Анатолійович
Issue Date: May-2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Автор монографії, систематизувавши найбільш визнані моделі історичної динаміки, пропонує власне оригінальне бачення її тенденцій (узгодження «хвильової» й «курпускулярної» природи історичного процесу в різномасштабних «актах соціогенезу»), на основі чого дає загальну трансісторичну характеристику процесів формування та взаємодії у просторі й часі регіональних цивілізацій Старого Світу та інших суб’єктів історичного процесу, що підпадають під поняття «народи». «Право народів» розглянуто в найширшому сенсі, як весь комплекс системотворчих чинників, що діють на різних рівнях суспільних відносин, – від міжродових до міждержавних та між цивілізаційних. Для науковців, істориків, юристів, студентів, аспірантів та всіх, хто прагне усвідомити трансісторичну єдність людства та зрозуміти дію основних констант його соціокультурної природи.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37116
ISBN: 978-966-932-033-9
Appears in Collections:Монографії кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радзівілл монография Т 2.pdf3.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.