Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36980
Title: Проблеми розвитку транспортних узлів, до складу яких входять аеропорти
Authors: Агєєва Галина Миколаївна
Agieieva Galyna
Агеева Галина Николаевна
Keywords: містобудування
аеропорт
аеропортобудування
просторові каркаси аеропортів
транспортно-пересадкові вузли
обслуговування
Issue Date: Nov-2018
Publisher: К. : НАУ
Citation: Агєєва, Г. М. Проблеми розвитку транспортних узлів, до складу яких входять аеропорти / Г. М. Агєєва // Проблеми організації авіаційних, мультимодальних перевезень та застосування авіації в галузях економіки : Міжнар. наук.-практ. конф., 22 листопада 2018 р., Київ : збірник наукових праць. - К. : НАУ, 2018. - C.4-8.
Abstract: Організація авіаційних перевезень тісно пов’язана із вирішенням проблем: - інтеграції до існуючих транспортних систем, в т. ч. регіональних; - реорганізації просторових каркасів аеропортів та міських систем, що склалися. Аеропорти кінцевого або проміжного пункту повітряних перевезень повинні забезпечувати запити користувачів щодо рівня комфорту прибуття, перебування, мінімізації терміну пересадки / переміщення із зони обслуговування одного виду транспорту до зони обслуговування іншого виду транспорту, відправлення. Ці функції належать складним за технологією просторовим об’єктам – транспортно-пересадковим вузлам (ТПВ).
Description: 1. Агеева, Г.Н. Развитие аэропортов: интеграция в региональные системы транспортных перевозок / Г. Н. Агеева // Теория современного города: прошлое, настоящее, будущее: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участ., 18-20 мая 2016 г. / под ред. Е.Ю. Витюк, И.Г. Лежавы, Ю.С. Янковской [и др.]. - Екатеринбург: Архитектон, 2016. - С. 129-131. 2. Агеева, Г. М. Особливосп оргашзацп зон тимчасового збершання автотранспорту в аеропорту «Бористль» / Г. М. Агеева, М. М. Тимошенко, А. В. Волкова// Сучасш тенденцп розвитку архггектури та мютобудування: Всеукр. наук.-техн. конф., 17 листопада 2017 р.: тези. - Харюв: ХНУМГ, 2017. - С.238-239. 3. Агеева, Г. М. Привокзальш площи реорганiзацiя планувальних рiшень пiд час реконструкцп аеропорпв / Г. М. Агеева, А. В. Волкова // Проблеми розвитку мюького середовища. - 2017. - Вип.3 (19). - С.36-49. 4. Гарбар, К. В. Створення великих транспортнопересадочних вузлiв на базi аеропортiв / К. В. Гарбар, Г. М. Агеева // Архитектура. Будiвництво. Дизайн: II Мiжнар. наук.- практ. конгрес, 15-18 березня 2016 р.: тези доповiдей. - К. : НАУ, 2016. - С.10-11. 5. Гарбар, К. В. «Пташина» архитектура транспортнопересадкових вузлiв Сантьяго Калатрави / К. В. Гарбар, Г. М. Агеева // Ефективш технологи в будiвництвi: Мiжнар. наук.- техн. конф., 7-8 квитня 2016 р.: матерiали. - К.: КНУБА, 2016. - С. 140-141.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36980
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри містобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AG-Збірник тез (2018) рdf.pdfAG-конф-ФТТ134.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.