Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36120
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Історія та культура України"
Authors: Бурлакова, Ірина Вікторівна
Сенчило, Надія Олексіївна
Чухліб, Тетяна Михайлівна
Keywords: історія
культура
Україна
Issue Date: 2018
Abstract: Дана навчальна дисципліна “Історія та культура України” становить собою сукупність основ наук про сучасне і минуле українського народу, його ментальність, психологію, географію, культурно-історичні, творчі традиції, звичаї та обряди, ремесла і промисли. Вивчення цієї дисципліни сприяє формуванню у майбутніх фахівців цілісного розуміння національної істрії та культури як соціально-історичного явища, виробляє навички у студентів системного бачення закономірностей та особливостей її розвитку у контексті загальносвітових цивілізаційних процесів. У дисципліні сконцентровано знання про українську культуру як універсальну форму буття, самовираження, творчості народу, як сфери матеріальної, духовної, ціннісної, комунікативної організації суспільства, що визначає норми поведінки, мислення, почуття людини, різних верств населення і нації в цілому. Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів дослідження української культури в її історичних модифікаціях, жанрово-стильових варіантах та у взаємозв’язку з культурами інших народів; виховання освіченого фахівця-інтелектуала, що долає технократизм і однобічність сприйняття перебігу культурно-історичного процесу. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - формування системних знань про українську культуру як самобутнє й унікальне соціально-історичного явище в ґенезі світового співтовариства; - дослідження основних тенденцій, закономірностей й особливостей розвитку національної культури; - розкриття своєрідності знакової системи української культури; - з’ясування специфіки ментального та художньо-естетичного мислення українців; - визначення найприкметніших рис культурного світу України; - опанування основними культурологічними поняттями та категоріями; - вироблення у студентів навичок самостійного мислення та вміння давати власну, обґрунтовану оцінку культурним явищам.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36120
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00_ІКУ_НМК.doc418.5 kBMicrosoft WordView/Open
1_НП ІКУ.doc2.44 MBMicrosoft WordView/Open
2_РНП ІКУ..doc1.87 MBMicrosoft WordView/Open
03_ІКУ_РНП_З.doc2.45 MBMicrosoft WordView/Open
05._ІКУ_КТП.docx150.76 kBMicrosoft Word XMLView/Open
6_ІКУ_КЛ_01.doc171.5 kBMicrosoft WordView/Open
10,11 _ МР.pdf861.88 kBAdobe PDFView/Open
12_ІКУ_ІЗДН_Т.doc49.5 kBMicrosoft WordView/Open
12_ІКУ_Т.doc54 kBMicrosoft WordView/Open
13_ІКУ_МКР_1.doc59.5 kBMicrosoft WordView/Open
15_ККР_ІКУ.doc2.16 MBMicrosoft WordView/Open
16_ІКУ_ЕБ.doc32 kBMicrosoft WordView/Open
Зміст НМК.doc51 kBMicrosoft WordView/Open
ІКУ_перелік питань до екз 2017.doc52 kBMicrosoft WordView/Open
ІКУ_перелік питань ІЗДН.doc48 kBMicrosoft WordView/Open
СЛОВНИК 3.12.12. ост.вар.doc386.5 kBMicrosoft WordView/Open
Лекції культура 2018.rar283.07 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.