Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35700
Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Додаткові розділи диференціальних рівнянь»
Authors: Жук, П.Ф.
Keywords: групи перетворень
Issue Date: 2017
Publisher: НАУ
Citation: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Додаткові розділи диференціальних рівнянь» - НАУ, 2017
Series/Report no.: Індекс РМ-14-113/16-2.1.6;
Abstract: Робочу навчальну програму дисципліни «Додаткові розділи диференціальних рівнянь» розроблено на основі робочого навчального плану № РМ-14-113/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 113 «Прикладна математика», спеціалізації «Прикладна математика», навчальної програми цієї дисципліни, індекс НМ-14-113/16- 2.1.6, затвердженої ректором «___» __________ 2017 р., та відповідних нормативних документів.
Description: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Додаткові розділи диференціальних рівнянь» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35700
ISSN: СМЯ НАУ РНП 14.01.07-01-2017
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри прикладної математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП_ДРДР_2016_Жук.pdf388.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.