Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35285
Title: Адміністративне право України. Повний курс : підручник
Authors: Армаш, Надія Олексіївна
Галунько, Валентин Васильович
Пєтков, Сергій Валерійович
Keywords: Адміністративне право
публічна служба
адміністративне судочинство
адміністративна відповідальність
Issue Date: May-2018
Publisher: ОЛДІ-ПЛЮС
Abstract: У підручнику розкрито повний курс адміністративного права на основі однойменної осно- воположної галузі публічного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інте- реси фізичних і юридичних осіб відповідно до стандартів ЄС. Підручник може бути використаний студентами в навчальному процесі, аспірантами та викладачами юридичних і гуманітарних вищих навчальних закладів та факультетів, науков- цями, народними депутатами України, державними службовцями, посадовими особами орга- нів місцевого самоврядування та апарату суду, активістами громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним правом. Підручник стане в нагоді під час підготовки до вступних випробувань і під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», а також у підготовці до відповідних кваліфікаційних іспитів кандидатів на посади суддів, прокурорів, на здобуття свідоцтва про право на адвокатську діяльність.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35285
ISBN: 978-966-289-184-3
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АДМІНІСТРАТИВНЕ-ПРАВО-УКРА8-ilovepdf-compressed-1.pdfАдміністративне право_підручник1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.