Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35240
Title: Фізика. Електрика і магнетизм
Authors: Поліщук, Аркадій Петрович
Лахін, Борис Федорович
Максимов, Сергій Леонідович
Чернега, Петро Іванович
Keywords: фізика
електрика
магнетизм
посібник
Issue Date: 2016
Publisher: НАУ
Abstract: Пропонований посібник є переробленим виданням одного з найперших видань нового типу, підготовка яких стала необхідною у зв’язку з приєднан-ням України до Болонського процесу та переходом до кредитно-модульної системи на¬вчання. Він продовжує започатковану та апробовану на кафедрі загальної фізики НАУ серію «Модульне навчання. Фізика», що складається із семи модулів. Модуль 3 «Електрика і магнетизм» систематизовано подає програмний матеріал з основних положень і законів електрики і магнетизму. Навчальні елементи цього модуля містять теоретичне ядро, задачі для аудиторної та індивідуальної роботи, а також лабораторний практикум. Питання для само-перевірки допоможуть студентові в підготовці до рейтингового контролю. Для студентів усіх технічних напрямів підготовки вищих навчальних закладів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35240
ISBN: 978-966–932–000–1
Appears in Collections:Підручники та начальні посібники кафедри загальної та прикладної фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M 3.pdfФізика. Електрика і магнетизм572.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.