Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34922
Title: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Богач, Катерина Вячеславівна
Keywords: Система мотивації праці, соціальний пакет, оплата праці, підвищення рентабельності.
Issue Date: 17-May-2018
Publisher: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Citation: Подано до друку 29.05.2018. Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 8,37. Обл.-вид. арк. 24,39. Тираж 100 пр.
Abstract: В світовій практиці мотивація праці співробітників компаній завжди приділялась велика увага. Тоді як, досвід побудови вітчизняної системи мотивації персоналу, наразі, є застарілою та неефективною і переважно зводиться до оплати праці співробітників підприємства на фіксованих тарифних ставках і посадових окладах. Тому при побудові ефективної системи мотивації праці персоналу, слід застосовувати провідний міжнародний досвіду. З усіх світових практик запровадження вищезазначених систем слід виділити такі моделі, як: японську, американську, французьку, англійську, німецьку та шведську.
Description: Інновації і сучасні бізнес-технології в економіці та управлінні : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. — Суми : Сумськ. держ. педагогіч. ун-т ім. А.С. Макаренка, 2018. — С. 91–96.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34922
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський СДПУ 18.pdfСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.