Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34773
Title: Створення дифузійного бар’єру на міжфазній поверхні композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками
Authors: Панарін, Валентин Євгенович
Свавільний, М.Є.
Хомінич, А.І.
Кіндрачук, Мирослав Васильович
Корнієнко, Анатолій Олександрович
Keywords: композиційні покриття
вуглецеві нанотрубки
міжфазна взаємодія
дифузійний бар’єр
плакування
Issue Date: Dec-2017
Publisher: ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ
Citation: Створення дифузійного бар’єру на міжфазній поверхні композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками / [В. Є. Панарін, М. В. Кіндрачук, А. О. Корнієнко та ін.]. // Журнал нано- та електронної фізики. – 2017. – №6. – С. 06023–1–06023–5.
Series/Report no.: Том 9 № 6;
Abstract: Розглянуто особливості створення композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотруб- ками та існуючі підходи до оцінки міжфазної взаємодії у масивних композиційних матеріалах з вол о- книстою формою зміцнювача. Загальні положення теорії міжфазної взаємодії композиційних матері- алів перенесено з масивних об’єктів на нанорозмірні. Відзначено, що особливістю систем з нанорозмі- рними компонентами є неможливість контрольованої організації хімічної взаємодії на міжфазній по- верхні через малі розміри зміцнювача, наприклад, вуглецевих нанотрубок. Товщина одностінних ву- глецевих нанотрубок складає один атомний шар, що практично виключає можливість створення умов для контрольованої хімічної взаємодії на межі матриці з карбідоутворюючого металу та вуглецев ими нанотрубками. У роботі теоретично обґрунтовано вирішення проблеми міжфазної взаємодії в наноко- мпозитних матеріалах шляхом створення дифузійного бар’єру з не карбідоутворюючого металу (зо к- рема міді) на поверхні вуглецевих нанотрубок. Найбільш ефективним засобом створення дифузійного бар’єру є конденсація електрично нейтрального пару металу на поверхні вуглецевих нанотрубок. Ек- спериментально доведено можливість створення дифузійного бар’єру з міді на міжфазній поверхні у вигляді покриття, який в подальшому дозволить регулювати взаємодію металевих компонентів ком- позиції з вуглецевими нанотрубками.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34773
ISSN: 2077-6772
2306-4277
Appears in Collections:Наукові статті кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf427.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.