Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33203
Title: AIRCRAFT NAVIGATION EFFICIENCY IMPROVING DURING LANDING USING SATELLITE NAVIGATION SYSTEM
Other Titles: Підвищення ефективності навігації літального апарату під час посадки за допомогою супутникової навігаційної системи
Повышение эффективности навигации воздушного судна во время посадки при помощи спутниковой навигационной системы
Authors: Kharchenko, Volodymyr
Konin, Valeriy
Olevinska, Tetiana
Харченко, Володимир Петрович
Конін, В.В.
Олевінська, Т.І.
Харченко, В. П.
Конин, В.В.
Олевинская, Т.И.
Харченко, Володимир Петрович
Keywords: aircraft landing
global navigation satellite system
instrument landing
integrity
navigation efficiency
precise landing
глобальна навігаційна супутникова система
інструментальна посадка
посадка літального апарату
точна посадка
глобальная навигационная спутниковая система
инструментальная посадка
посадка летательного аппарата
точная посадка
эффективность навигации
Issue Date: Dec-2017
Publisher: Вісник Національного Авіаційного Університету
Citation: V. Kharchenko, V. Konin, T. Olevinska. Aircraft Navigation Efficiency Improving During Landing Using Satellite Navigation System \\ Proceedings of the National Aviation University. 2017. N4(73): 8–17
Series/Report no.: AEROSPACE SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL;Т. 73
;№ 4
;С. 8-17
Abstract: Purpose: Two algorithms have been considered in this article. Both of them make possible to improve aircraft navigation efficiency during landing by satellite navigation system signals. The first algorithm describes creation of two reference planes in space using measured coordinates of four points on the runway and the subsequent calculation of the aircraft horizontal and vertical angular deviation from these planes. The second algorithm describes an autonomous integrity control in the aerodrome area when four satellites are visible. Methods: methods of experiment planning, analytic geometry and linear algebra have been used. Results: obtained a new experimental data. Discussion: The results of experimental research of the first algorithm showed the principal possibility of deviation calculation in this way. It is shown that implementation of this technology will make it possible to increase the efficiency of small aircrafts navigation during landing at aerodromes and landing areas that are currently not equipped with radio equipment for instrument landing. The results of research of the second algorithm showed that it allows reducing the number of satellite navigation system failures and also enhances navigation efficiency. These results can be used in the aerospace sector for reducing the number of small aircraft non-flying periods.
Мета: У цій статті представлено два алгоритми, що дозволяють підвищити ефективність навігації повітряного судна під час заходу на посадку за сигналами супутникової навігаційної системи. Перший алгоритм описує створення в просторі віртуальних опорних площин за координатами чотирьох точок на злітно-посадковій смузі та подальше обчислення горизонтального та вертикального кутового відхилення літального апарату від них. Другий алгоритм описує автономний контроль цілісності навігаційного поля в районі аеродрому за наявності в зоні видимості чотирьох супутників однієї системи. Методи дослідження: Використовувались методи планування експерименту, методи аналітичної геометрії та лінійної алгебри. Результати: Отримано нові експериментальні дані. Обговорення: Результати експериментального дослідження першого алгоритму показали принципову можливість обчислення відхилень літального апарату вказаним способом. Показано, що впровадження запропонованої технології дозволить підвищити ефективність навігації повітряних суден малої авіації під час посадки на аеродромах, які наразі не обладнані радіонавігаційними засобами для інструментальної посадки. Дослідження другого алгоритму показало, що зазначеним способом можливо зменшити кількість відмов супутникової навігаційної системи, що також позитивно впливає на ефективність навігації. Ці результати можуть бути використані у авіакосмічній галузі для зменшення кількості нельотних періодів повітряних суден малої авіації.
Цель: В данной статье представлены два алгоритма, позволяющие повысить эффективность навигации воздушного судна при заходе на посадку по сигналам спутниковой навигационной системы. Первый алгоритм описывает создание в пространстве виртуальных опорных плоскостей по координатам четырех точек на взлетно-посадочной полосе и последующее вычисление горизонтального и вертикального отклонения летательного аппарата от них. Второй алгоритм описывает автономный контроль целостности навигационного поля в районе аэродрома при наличии четырех спутников в зоне видимости. Методы исследования: Применялись методы планирования эксперимента, аналитической геометрии и линейной алгебры. Результаты: Получены новые экспериментальные данные. Обсуждение: Результаты экспериментального исследования первого алгоритма показали принципиальную возможность вычисления отклонений летального аппарата указанным способом. Показано, что внедрение предложенной технологии позволит повысить эффективность навигации воздушных суден малой авиации во время посадки на аэродромы, которые в настоящее время не оборудованы радионавигационными средствами для инструментальной посадки. Исследование второго алгоритма показало, что предложенный способ позволяет уменьшить количество отказов спутниковой навигационной системы, что также положительно влияет на эффективность навигации. Эти результаты могут быть применены в авиакосмической отрасли для снижения количества нелетных периодов для воздушных суден малой авиации.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33203
Appears in Collections:Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIRCRAFT NAVIGATION EFFICIENCY.pdfстаття, подана у видавництво485.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.