Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33146
Title: МУЛЬТИРІВНЕВА МОДЕЛЬ ДАНИХ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВИМОГ ВІДПОВІДНО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
Other Titles: МУЛЬТИУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОГЛАСНО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
MULTILEVEL DATA MODEL FOR REQUIREMENTS PROVIDING IDENTIFICATION ACCORDINGLY TO REGULATORY SUPPORT FOR CIVIL AVIATION CYBERSECURITY
Authors: Харченко, Володимир Петрович
Харченко, Владимир Петрович
Kharchenko, Volodymyr
Корченко, Александр Григорьевич,
Корченко, Олександр Григорович
Korchenko, Oleksandr
Гнатюк, Сергій Олександрович
Гнатюк, Сергей Александрович
Gnatyuk, Sergiy
Keywords: кібербезпека
цивільна авіація
критична інформаційна авіаційна система
кибербезопасность
гражданская авиация
критическая информационная авиационная система
cybersecurity
civil aviation
critical aviation information system
Issue Date: Mar-2017
Publisher: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Series/Report no.: ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ;Т.19
;№1
;С.95-104
Abstract: Захист критичної інфраструктури на сьогодні є одним із першочергових завдань держави, особливо гостро це питання постає перед державами, які впроваджують новітні інформаційно-комунікаційні технології в усіх критичних галузях. Зазначені технології, крім іншого, породжують цілу низку нових уразливостей та потенційних кіберзагроз. У галузі цивільної авіації рівень критичності значно підсилюється комунікацією та взаємодією між наземними системами і повітряними суднами. Відома модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації дозволяє форма- лізувати процес створення повної множини вимог, які необхідно забезпечити для захисту цивільної авіації від кіберзагроз, проте відсутній механізм визначення забезпеченості певних режимів безпеки внаслідок реалізації методів та засобів, задекларованих у відповідних вимогах. З огляду на це, актуальною є розробка підходу до визначення забезпеченості режимів безпеки, що враховуватимуть додаткові характеристики безпеки. У цій роботі запропоновано мультирівневу модель даних, яка за рахунок використання базової моделі формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації, конкатенації бінарних послідовностей, що характеризують режими безпеки, та бінарно-шістнадцяткового кодового представлення характеристик безпеки, множини моделей безпеки та підмножин характеристик безпеки (з урахуванням додаткових характеристик), дозволяє формалізувати процес ідентифікації забезпеченості вимог та визначення режимів безпеки критичних авіаційних інформаційних систем. У подальших дослідженнях планується розробити метод оцінювання повноти забезпечення вимог у результаті реалізації відповідних методів та засобів захисту.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33146
Appears in Collections:Наукові роботи проректора з наукової роботи НАУ Харченка В.П.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мультирівнева модель.pdfстаття, подана у видавництво500.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.