Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33035
Title: Загальна психологія: Модуль 3 «Емоційна, вольова та мотиваційна сфери»
Other Titles: Общая психология: Модуль 3 «Эмоциональная, волевая и мотивационная сферы»
Authors: Федорченко, Світлана Володимирівна
Федорченко, Светлана Владимировна
Keywords: Агресія, афект, блаженство, валентність, воля, депресія, дружба, депресивний синдром, інтерес, ініціативність, квазіпотребність, кохання, коучинг, мотив, настрій, наполеглевість, потреба, самовладнання, ревнощі, рішучість, самостійність, старанність, стимул, ситуація, страх, тривога, тривожність, тяжіння, фрустрація, цілеспрямованість, емоції, екстаз, емоційний стан людини, стрес, емоційне вигорання, енергійність.
Issue Date: 15-May-2017
Publisher: ПП PVM-print, м. Київ, Україна
Citation: Федорченко С.В. Загальна психологія. Модуль 3 «Емоційна, вольова та мотиваційна сфери»: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Психологія»/Федорченко С.В. – К.: ПП PVM-print, 2017. – 96с.
Series/Report no.: Психологічні науки;
Abstract: Матеріал з вивчення дисципліни Загальна психологія: містить Модуль 3 «Емоційна, вольова та мотиваційна сфери» і є логічним продовженням Модуля 1 «Методологічні основи загальної психології» та Модуля 2 «Пізнавальні процеси з функцією процесу та орієнтації з функцією аналізу та абстрагування в навколишньому просторі». Рекомендований для студентів напряму підготовки «Психологія», а також може бути корисним практичним психологам, спеціалістам соціальної роботи, педагогам, усім, хто хоче збагнути внутрішній світ людини.
Description: ВСТУП Сучасний розвиток суспільства, його економічне і культурне життя послідовно розгортається в бік все більшої психологізації, оскільки в центрі подій соціальних змін стає людина. Дані процеси потребують широкого розповсюдження і глибини психологічних знань. Тому основи психологічних знань необхідні кожній сучасній людині в її повсякденному житті та професійній діяльності. Особливо важливі такі знання кожному випускнику вищого навчального закладу для більш глибокого та усвідомленого розуміння оточуючого світу, більш ефективного виконання професійної діяльності, успішної взаємодії з іншими людьми, побудови взаємовідносин в сім’ї, усвідомленого підходу до виховування власних дітей. Вивчення “Психології” у вищому навчальному закладі ставить своєю метою оволодіння майбутніми фахівцями систематизованими знаннями про головні проблеми та завдання психології як науки на сучасному етапі розвитку нашого суспільства, розуміння властивостей, закономірностей та механізмів функціонування основних психічних явищ, а саме пізнавальних психічних процесів, процесів емоційно-вольової сфери, індивідуальних властивостей особистості. Згідно з сучасними реформами вищої освіти викладання дисциплін набуває вигляду модульних блоків. Тому викладання “Психології” також передбачає об’єднання всього об’єму програмної інформації в модулі. Даний навчальний посібник містить 3 модулі, в які увійшли всі теми з дисципліни, передбачені програмою: психологія як наука, особистість та діяльність, пізнавальні психічні процеси, емоційно-вольові психічні процеси та індивідуально-психологічні властивості особистості.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33035
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загальна психологія М 3.pdf.pdfЗагальна психологія: Модуль 3 «Емоційна, вольова та мотиваційна сфери»1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.