Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33034
Title: Загальна психологія: Модуль 2 «Пізнавальні процеси з функцією пізнання та орієнтації, з функцією аналізу та абстрагування в навколишньому просторі»
Other Titles: Общая психология: Модуль 2 «Познавательные процессы с функцией познания и ориентации, с функцией анализа и абстрагирования в окружающем пространстве»
Authors: Федорченко, Світлана Володимирівна
Федорченко, Светлана Владимировна
Серєєнкова, Оксана Павлівна
Сергеенкова, Оксана Павловна
Keywords: Емоційне забарвлення, екстероцептивні вічуття, локалізація, пізнавальний процесс, сенсибілізація, чуттєвий досвід.
Issue Date: 17-May-2016
Publisher: ПП PVM-print, м. Київ, Україна
Citation: Федорченко С.В. Загальна психологія. Модуль 2 «Пізнавальні процеси з функцією пізнання та орієнтації, з функцією аналізу та абстрагування в навколишньому просторі»: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Психологія»/доктор психологічних наук Сергєєнкова О.П., Федорченко С.В. – К.: ПП PVM-print, 2016. – 100 с.
Series/Report no.: Психологічні науки;
Abstract: Матеріал з вивчення дисципліни «Загальна психологія. Модуль 2 «Пізнавальні процеси з функцією пізнання та орієнтації, з функцією аналізу та абстрагування в навколишньому просторі»» рекомендований для студентів напряму підготовки «Психологія», а також може бути корисним практичним психологам, спеціалістам соціальної роботи, педагогам, усім, хто хоче збагнути внутрішній світ людини.
Description: ВСТУП Життєдіяльність людини відбувається у складному та мінливому середовищі, тому вона потребує вміння орієнтуватися в навколишніх умовах і пристосовувати до них свої дії. Знання про cвій зовнішній і внутрішній світ людина набуває у процесі чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою таких пізнавальних психічних процесів як: відчуття, сприймання, мислення, уява. Пізнавальна діяльність людини завжди розпочинається з чуттєвого відображення світу. Саме психологія допомагає виявити своє мислення, інтелект, пізнати сутність життя, його цінності. Демонструючи шляхи вдосконалення пам’яті, уваги, мислення, психологія сприяє розвитку особистості та розвитку спілкування, підказує шляхи подолання індивідуальних психічних розладів. Даний конспект лекцій є продовженням першого конспекту лекцій (Модуль 1 «Методологічні основи загальної психології). У цій частині курсу представлені основні визначення та класифікації видів відчуття, сприймання, мислення, уяви; теоретичні підходи до їхнього аналізу. Зміст модуля полягає у наданні допомоги студентам у придбанні фундаментальних психологічних знань і умінь з загальних питань психології: пізнавальних здібностей людини, відображенні і відтворенні у свідомості людей дійсності, опрацюванні, збереженні і використанні ними інформації про світ і про себе; набутті нових знань. Може бути також корисним практичним психологам, спеціалістам соціальної роботи, педагогам, усім, хто хоче збагнути внутрішній світ людини.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33034
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загальна психологія М2.pdfЗагальна психологія: Модуль 2 «Пізнавальні процеси з функцією пізнання та орієнтації, з функцією аналізу та абстрагування в навколишньому просторі»1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.