Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32449
Title: Cultural Patterns of Behavior of Characters in Turkish and Ukrainian Folk Tales
Other Titles: Türk ve Ukrayna Halk Masallarındaki Karakterlerin Kültürel Profil Modelleri
Authors: Сенчило, Надія Олексіївна
Keywords: national culture
pattern
fairy tale
cultural patterns
ulusal kültür
profil modelleri
masal
kültürel profil modelleri
Issue Date: 2017
Publisher: 4th international regional development conference proceeding book, 21-23 september 2017 Tunceli̇ / Turkey
Abstract: One of the most important approaches to studying of the modern culture is research of underlying cognitive structures and processes of a human being, stated in folklore. Whereas every culture in the process of its development accumulates a certain number of historical and cultural patterns, of importance is comparative analysis of functioning of a cultural pattern in the context of folkloristics. Folk tales represent a rich informative source for studying of the popular world view, popular philosophy, thinking, consciousness, and consequently there are numerous cultural patterns, comparative analysis of which, using the example of the Ukrainian and Turkish folk tales, will make it possible to understand cultural peculiarities of the two nations better. Against the background of each country, the human behavior patterns acquire their specificity and peculiarities, reflecting the mentality of the specific culture. Behavior patterns, as a persistent configuration of human relations with each other and the environment, show behavior peculiarities and manners, which may indicate specific national features. Similar fairy stories found in the Ukrainian and Turkish folklore require profound textual analysis, enabling to identify common and purely regional and national peculiarities, showing themselves through the patterns. Cultural patterns of behavior of characters in a folk social tale or a tale about animals are not merely logical units of the anecdotal structure of the work, but also elements of the popular consciousness. In the fairy tale genre, cultural patterns simultaneously accumulate and determine the individual and collective experience of the ethnos, showing the models of various elements of culture, characteristic of the Ukrainian and Turkish national communities. Since a fairy tale builds the rules of conduct and ethical guidelines into human mind, distinguishing of patterns in the fairy tale genre makes it possible to identify common/different forms of cultural behavior in various spheres of vital activities of the ethnos.
Çağdaş kültürün araştırılmasında uygulanan önemli yaklaşımlardan biri, insanın folklorda kaydedilen derin bilişsel yapıları ve süreçlerinin incelenmesidir. Her kültürün gelişim sürecinde belirli sayıda tarihi ve kültürel profil modellerini biriktirdiğinden dolayı kültürel profil modellerinin folklor açısından nasıl çalıştığının incelenmesi büyük önem kazanır. Halk masalları, bu halkın dünyaya bakışı, felsefesi, düşünme tarzı ve bilincinin araştırılması için zengin bir bilgi kaynağıdır, dolayısıyla bu kaynak, Ukrayna ve Türk halk masalları çalışmalarında karşılaştırmalı analiz aracığıyla iki halkın kültürel farklılıklarının daha derin bir şekilde anlaşılmasına imkân sağlayan birçok kültürel profil modellerine sahiptir. Her ülkenin şartlarında insanın davranış kalıpları, belirli kültürün zihniyetini yansıtan kendi özgünlüğünü ve özelliklerini oluşturur. Davranış kalıpları, insanların birbiriyle ve çevre ile ilişkilerinin kalıcı konfigürasyonu olarak, davranışsal özellikleri ve tarzlarını gösterdiği gibi özel ulusal farklılıkları belirleyebilir. Ukrayna ve Türk folklorlarında yer alan ve birbirine benzerlik gösteren masallar, metin seviyesinde derin araştırmaların yapılmasını gerektirir, bu tür araştırmalar kültürel profil modelleri üzerinden belirlenecek ortak özellikleri ve bölgesel veya ulusal farklılıklarının tespit edilmesine imkân sağlar. Sihirli masallarda ve hayvan masallarında karakterlerin kültürel profil modelleri, sadece metnin örgüsünün mantıksal birimleri değil fakat halk bilincinin elemanlarını da oluşturur. Masalın, insanın bilincinde davranış kuralları ve etik kalıplarını tesis etmesi sebebiyle masallarda kültürel profil modellerinin ortaya konulması sayesinde halkın çeşitli yaşam alanlarında kültürel davranışlarının ortak özellikleri/farklılıklarının belirlenmesi sağlanır.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32449
Appears in Collections:Наукові статті НПП кафедри української мови та культури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sençilo N стаття.pdfсТАТТЯ4.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.