Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31700
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.contributor.authorБілявська, Юлія Вікторівна-
dc.date.accessioned2017-12-06T16:11:12Z-
dc.date.available2017-12-06T16:11:12Z-
dc.date.issued2015-11-27-
dc.identifier.citationПідписано до друку 07.11.15. Формат 60x84 1/8. Папір офсетний. Друк. RISO. Обл.-вид. арк. 9. Ум. друк. арк. 8,5. Тираж _ прим. Замовлення № 7/11/15. Вид. № 14/ІVuk_UA
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31700-
dc.descriptionПроблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХI міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : 2015. – С. 29-30.uk_UA
dc.description.abstractКризовий стан економіки України, який, на жаль, став реальністю сьогодення, втрата робочих місць, скорочення або повне згортання обсягів підприємницької діяльності внаслідок втрати ринків збуту та відсутності конкурентоздатності продукції для виходу на нові ринки зумовлює зростання зацікавленості у дослідженні соціальних технологій. Це вимагає від менеджменту проведення активної соціальної політики, спрямованої на розвиток людського капіталу, посилення його дії на виробництво. Соціальна політика реалізується за допомогою соціальних технологій, що представляють собою ряд операцій у певній послідовності, направлених на досягнення визначеної мети.uk_UA
dc.description.sponsorshipХарківський національний автомобільно-дорожній університетuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХарківський національний автомобільно-дорожній університетuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗамовлення № 7/11/15. Вид. № 14/ІV;-
dc.subjectСоціальні технології, конкурентоспроможність організації, програми соціального захисту, соціальний капітал.uk_UA
dc.titleСОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.specialityМенеджментuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ХАДІ.pdfСОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ245.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.