Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31700
Title: СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Білявська, Юлія Вікторівна
Keywords: Соціальні технології, конкурентоспроможність організації, програми соціального захисту, соціальний капітал.
Issue Date: 27-Nov-2015
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Citation: Підписано до друку 07.11.15. Формат 60x84 1/8. Папір офсетний. Друк. RISO. Обл.-вид. арк. 9. Ум. друк. арк. 8,5. Тираж _ прим. Замовлення № 7/11/15. Вид. № 14/ІV
Series/Report no.: Замовлення № 7/11/15. Вид. № 14/ІV;
Abstract: Кризовий стан економіки України, який, на жаль, став реальністю сьогодення, втрата робочих місць, скорочення або повне згортання обсягів підприємницької діяльності внаслідок втрати ринків збуту та відсутності конкурентоздатності продукції для виходу на нові ринки зумовлює зростання зацікавленості у дослідженні соціальних технологій. Це вимагає від менеджменту проведення активної соціальної політики, спрямованої на розвиток людського капіталу, посилення його дії на виробництво. Соціальна політика реалізується за допомогою соціальних технологій, що представляють собою ряд операцій у певній послідовності, направлених на досягнення визначеної мети.
Description: Проблеми та перспективи розвитку підприємництва : матеріали ХI міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : 2015. – С. 29-30.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31700
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Білявський ХАДІ.pdfСОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ245.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.