Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31169
Title: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Authors: Білявський, Валентин Миколайович
Keywords: Соціальний, фізичний, фінансовий та людський капітали.
Issue Date: 15-Mar-2006
Publisher: Дніпропетровський університетту економіки та права
Citation: Підписано до друку 09.03.06. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,42. Тираж 80 прим. Замовлення № 14. Вид. № 9
Series/Report no.: Замовлення № 14. Вид. № 9;
Abstract: Належне ставлення до інтелекту і творчих здібностей особи є передумовою серйозного прогресу в сфері розвитку високих технологій, що у свою чергу, є запорукою процвітаючої економіки. За такої постановки проблеми важливого значення набуває соціальний капітал, який представляється як обов’язковий елемент, що присутній у відносинах усіх суб’єктів економічного простору.
Description: Громадсько-державний механізм прискорення розвитку підприємництва (регіональний аспект) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту економіки та права, 2006. – С. 62–63.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31169
ISBN: 966-7479-90-0
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilyavskiy_tezi.pdfОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА271.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.