Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31169
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБілявський, Валентин Миколайович-
dc.date.accessioned2017-11-27T18:33:52Z-
dc.date.available2017-11-27T18:33:52Z-
dc.date.issued2006-03-15-
dc.identifier.citationПідписано до друку 09.03.06. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 4,42. Тираж 80 прим. Замовлення № 14. Вид. № 9uk_UA
dc.identifier.isbn966-7479-90-0-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31169-
dc.descriptionГромадсько-державний механізм прискорення розвитку підприємництва (регіональний аспект) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту економіки та права, 2006. – С. 62–63.uk_UA
dc.description.abstractНалежне ставлення до інтелекту і творчих здібностей особи є передумовою серйозного прогресу в сфері розвитку високих технологій, що у свою чергу, є запорукою процвітаючої економіки. За такої постановки проблеми важливого значення набуває соціальний капітал, який представляється як обов’язковий елемент, що присутній у відносинах усіх суб’єктів економічного простору.uk_UA
dc.description.sponsorshipДніпропетровський університетту економіки та праваuk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДніпропетровський університетту економіки та праваuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЗамовлення № 14. Вид. № 9;-
dc.subjectСоціальний, фізичний, фінансовий та людський капітали.uk_UA
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВАuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
dc.specialityПідприємництвоuk_UA
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри МЗЕДП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilyavskiy_tezi.pdfОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ВАРТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА271.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.